Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51559
Title: Nghị viện Đan Mạch - Folketinget
Authors: Lis Grønnegaard
Keywords: Nghị viện Đan Mạch
Nghị viện
Đan Mạch
Nghị sĩ
Abstract: Bài viết trình bày tổng quan về Nghị viện Đan Mạch, đưa ra đánh giá và quan điểm về Đan Mạch theo Hofstede,...
Publisher: Hội nghị tập huấn kỹ năng hành chính
Issue Date: 2015-09-18
Type: Báo cáo
Extent: 11 trang; pdf
Method: Hội nghị tập huấn kỹ năng hành chính
Language: vi
Right: Hội nghị tập huấn kỹ năng hành chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Lis gr prs rev 2 cj-tv-đã chuyển đổi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 932,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.