Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51563
Title: Giới thiệu đại biểu mới
Authors: Mette Hansen
Keywords: Đại biểu
Nghị viện
Nghị sĩ
Cử tri
Abstract: Báo cáo khái quát về tổng tuyển cử được tổ chức 4 năm một lần hoặc nếu được Thủ tướng kêu gọi tổ chức. Ngoài ra, báo cáo cũng thống kê về số lượng nghị sĩ trong lần tổng tuyển cử gần nhất được tổ chức vào 06/2015
Publisher: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tiếp xúc cử tri và quan hệ với báo chí của đại biểu Quốc hội
Issue Date: 2016-08-12
Type: Báo cáo
Extent: 14 trang; pdf
Method: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tiếp xúc cử tri và quan hệ với báo chí của đại biểu Quốc hội
Language: vi
Right: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tiếp xúc cử tri và quan hệ với báo chí của đại biểu Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vietnam introduction of new MPs_Vie-đã chuyển đổi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 692,52 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.