Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51580
Title: Tòa án với việc xem xét, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong vụ án hành chính
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Vụ án hành chính
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản
Tòa án
Xử lý văn bản
Xem xét văn bản
Description: Bài viết phân tích những điểm tiến bộ và hạn chếcủa pháp luật xoay quanh quy định tòa án với việc xem xét, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong vụ án hành chính, đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện vấn đề này trong thời gian tới.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Coverage: 5 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 164971143744311529526241242414794503343.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.