Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51586
Title: Pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam - Thực trạng và kiến nghị
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Chào bán chứng khoán
Chào bán chứng khoán ra công chúng
Chứng khoán
Abstract: Hiện nay, trên thị trường chứng khoán Việt Nam tồn tại hai loại chào bán chứng khoán là chào bán chứng khoán ra công chúng (public offering) và chào bán chứng khoán riêng lẻ (private placement). Trong đó, chào bán chứng khoán ra công chúng là phương thức phổ biến, là kênh thu hút vốn đầu tư mạnh mẽ, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của nước ta. Bài viết nêu lên thực trạng chào bán chứng khoán ra công chúng ở Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
Issue Date: 2019-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 18 trang; pdf.
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 136.Phap luat ve chao ban chung khoan ra cong chung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 514,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.