Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51587
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng Thế Liên
dc.date.issued2017
dc.identifier.other23931
dc.identifier.urihttp://172.16.22.37/DefaultBookView.aspx?BookID=23931
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/51587-
dc.descriptionBộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) sẽ bắt đầu có hiệulực kể từ ngày Ị/1/2018. Bài viết trình bày và phân tích việc ghi nhận, tôn trọng và bảo đảm quyền con người trong các quy định của Bộ luật này.
dc.subjectQuyền con người
dc.subjectBộ luật hình sự
dc.subjectThực hiện quyền con người
dc.titleBộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với việc bảo đảm thực hiện quyền con người
dc.typeBài trích
dc.coverage8 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 97947343567487090129687108638962358283.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.