Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51683
Title: Iran (Islamic Republic of)'s constitution of 1979 with amendments through 1989
Other Titles: Hiến pháp năm 1979 của Iran (Cộng hòa Hồi giáo) với những sửa đổi đến năm 1989
Authors: The Comparative Constitutions Project
Keywords: Constitutions
Hiến pháp
Iran (Islamic Republic of)'s constitution of 1979
Hiến pháp năm 1979 của Iran (Cộng hòa Hồi giáo)
Iran
Abstract: Hiến pháp Cộng hòa Hồi giáo Iran đặt ra văn hóa, xã hội, thể chế chính trị và kinh tế của xã hội Iran trên cơ sở Hồi giáo các nguyên tắc và chuẩn mực, đại diện cho khát vọng tha thiết của Ummah Hồi giáo. Khát vọng cơ bản này đã được thể hiện rõ ràng bởi chính bản chất của đạo Hồi vĩ đại Cuộc cách mạng của Iran, cũng như quá trình đấu tranh của người Hồi giáo, từ đó bắt đầu cho đến khi chiến thắng, như được phản ánh trong các khẩu hiệu quyết định
Publisher: The Comparative Constitutions Project
Issue Date: 2019-02-01
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 48 trang; pdf
Method: The Comparative Constitutions Project
Language: en
Right: The Comparative Constitutions Project
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 121. Iran_1989.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 241,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.