Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51715
Title: Denmark's Constitution of 1953
Other Titles: Hiến pháp Đan Mạch năm 1953
Authors: The Comparative Constitutions Project
Keywords: Constitutions
Hiến pháp
Denmark's Constitution of 1953
Hiến pháp Đan Mạch năm 1953
Denmark
Đan Mạch
Abstract: Hiến pháp ghi nhận rằng người dân Đan Mạch mong muốn sự tự do, bình đẳng và một nền dân chủ độc lập thống nhất, đề cao các quyền con người và đấu tranh chống lại mọi sự áp bức thống trị
Publisher: The Comparative Constitutions Project
Issue Date: 2019-02-01
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 20 trang; pdf
Method: The Comparative Constitutions Project
Language: en
Right: The Comparative Constitutions Project
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 152. Denmark_1953.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 142,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.