Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51837
Title: Phát triển loại hình doanh nghiệp phù hợp để thúc đẩy kinh tế tư nhân tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Vinh Hưng
Keywords: Kinh tế
Kinh tế tư nhân
Doanh nghiệp
Pháp luật
Tâm lý kinh doanh
Abstract: Sự phát triển cùa kinh tế tư nhân đang mang lại hiệu quả và đóng góp trực tiếp đến sự ổn định và phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Nhận thức được tâm quan trọng và đóng góp của kinh tế tư nhân, hiện nay, bên cạnh các loại hình doanh nghiệp thì Nhà nước còn quy định khá nhiều mô hình lành doanh khác để phục vụ sựphát triển của loại hình kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, để tìm ra các mô hình kinh doanh phù hợp nhất nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân thì cần phải tiếp tục có sự nghiên cứu.
Issue Date: 2018-01
Type: Tạp chí
Extent: 4 trang; pdf.
Method: Tạp chí quản lý Nhà nước số 264 (1/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí quản lý Nhà nước số 264 (1/2018)
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • B13-QLNN 1.18-ptdoanhngiepphuhopkte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.