Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51852
Title: Tăng cường quản lý đối với báo điện tử trong tình hình mới
Authors: Phạm Văn Hường
Keywords: Báo điện tử
Quản lý báo chí
Quản lý nhà nước
Tình hình mới
Abstract: Bài viết nêu lên ưu thế của báo điện tử và thực trạng quản lý hoạt động của các báo điện tử ở Việt Nam hiện nay. Qua đó đưa ra các giải pháp tăng cường quản lý đối với báo điện tử ở Việt Nam...
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Issue Date: 2018-07
Type: Bài trích
Extent: 05 trang, trang 58 - trang 62, pdf.
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 270 (07-2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • B12-QLNN 7.18-tagcuogqlvsbaodientu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.