Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51917
Title: Công văn số 4112/NHNN-VP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về tình hình thực hiện gói tín dụng 100.000 tỷ đồng hỗ trợ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Authors: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Keywords: 4112/NHNN-VP
Gói tín dụng
Tín dụng
Nông nghiệp
Công nghệ cao
Abstract: Cung cấp thông tin, số liệu về tình hình thực hiện gói tín dụng 100.000 tỷ đồng hỗ trợ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC).
Issue Date: 2019-05-29
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 2 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4112-NHNN Goi tin dung 100.000 ty.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.