Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51918
Title: Công văn số 3930/NHNN-VP của Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về các gói tín dụng cho vay ưu đãi kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
Authors: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Keywords: 3930/NHNN-VP
Tín dụng
Nông nghiệp
Tín dụng chính sách
Ngân hàng Chính sách xã hội
Nông thôn
Abstract: Cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến các gói tín dụng cho vay ưu đãi kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và tình hình thực hiện các gói tín dụng này.
Issue Date: 2019-10-21
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 6 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3930-NHNN-tin dung cho nong nghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,23 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.