Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51935
Title: Công văn số 780/KTNN-TH của Kiểm toán Nhà nước cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội số liệu kiểm toán.
Authors: Kiểm toán Nhà nước
Keywords: Kiểm toán
Đấu giá
Đất đô thị
Giao đất không qua đấu giá
780/KTNN-TH
Abstract: Cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về kết quả kiểm toán và kiến nghị xử lý sai phạm trong thực hiện đấu giá, giao đất không qua đấu giá đối với một số dự án đất đô thị được kiểm toán năm 2017 và những tháng đầu năm 2018.
Issue Date: 2018-06-04
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 3 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 780-KTNN-TH so lieu kiem toan dat do thi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.