Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51936
Title: Công văn số 2032/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV.
Authors: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Keywords: Lao động
Nhật Bản
Việt Nam
2032/LĐTBXH-VP
Thực tập sinh
Điều dưỡng viên
Abstract: Cung cấp tình hình lao động Nhật Bản làm việc tại Việt Nam; đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản; số liệu các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản; đánh giá chung về tình hình thực tập sinh sang Nhật Bản cũng như thực trạng các doanh nghiệp đưa người lao động làm việc tại Nhật và đưa ra các giải pháp chấn chỉnh hoạt động đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản.
Issue Date: 2018-05-25
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 5 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2032-LDDTBXH-VP thi trg lao dong Nban va VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.