Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51938
Title: Công văn số 2261/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội
Authors: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Keywords: Sinh viên
Tốt nghiệp
2016
2261/BGDĐT-VP
Abstract: Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ đại biểu Quốc hội liên quan đến quy mô các trường đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm trong cả nước và số lượng sinh viên hiện đang học và có việc làm sau khi ra trường.
Issue Date: 2018-06-01
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 1 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2261-BGDDT-SV tot nghiep 2016 chua co Vlam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.