Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51942
Title: Công văn số 891/TTCP-KHTH của Thanh tra Chính phủ cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV.
Authors: Thanh tra Chính phủ
Keywords: Đấu giá
Đất đai
Giao đất không qua đấu giá
Đô thị
891/TTCP-KHTH
Abstract: Cung cấp thông tin, số liệu thanh tra và xử lý các sai phạm trong thực hiện đấu giá, giao đất không qua đấu giá đối với các dự án đô thị trong cả nước (năm 2017 và những tháng đầu năm 2018).
Date Acquired: 2019-10-01
Issue Date: 2018-06-07
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 4 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 891-TTCP-KHTH thanh tra xu ly sai pham dau gia dat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.