Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51948
Title: Công văn số 4249/NHNN-VP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về hoạt động của các công ty tài chính tại Việt Nam
Authors: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Keywords: 4249/NHNN-VP
Công ty tài chính
Tín dụng
Cho vay
Nguồn vốn huy động
Lãi suất
Abstract: Cung cấp số liệu liên quan đến hoạt động của các công ty tài chính ở Việt Nam gồm số lượng, tên công ty, địa chỉ; Nguyên tắc hoạt động, phạm vi, đối tượng, phương thức cho vay, lãi suất cho vay, nguồn vốn huy động; Thực trạng quản lý Nhà nước đối với các công ty tài chính đang hoạt động tại Việt Nam và giải pháp cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng phi ngân hàng (trong đó có công ty tài chính)
Issue Date: 2018-06-08
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 10 trang gồm phụ lục, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4249-NHNN-VP hoat dong cty tai chinh o VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.