Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51948
Title: Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự và những bài học kinh nghiệm
Authors: Lê Doãn Lâm
Keywords: Thi hành án dân sự
Chấp hành viên
Cơ quan thi hành án
Quyết định thi hành án
Bản án
Description: Bài viết phản ánh thực tiễn công tác phối hợp trong thi hành án dân sự những năm gần đây. Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra một số kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế.
Publisher: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 3 trang
Source: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật - Số chuyên đề về Công tác thi hành án dân sự
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 48d7f77b-b691-4718-82cc-24d51b566921.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.