Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51949
Title: Công văn số 5969/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông vận tải cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về lưu lượng xe trên quốc lộ 1 từ Thành phố Cần Thơ về TP. Hồ Chí Minh
Authors: Bộ Giao thông vận tải
Keywords: Lưu lượng
Xe ô tô
Lưu thông
5969/BGTVT-KCHT
Quốc lộ 1
Thành phố Cần Thơ
Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Cung cấp thông tin về số lượng xe ô tô lưu thông hàng ngày trên Quốc lộ 1 từ TP. Cần Thơ về TP. Hồ Chí Minh căn cứ vào việc bố trí 03 vị trí đếm xe cố định.
Issue Date: 2018-06-05
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 2 trang gồm phụ lục, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5969-BGTVT-KCHT thongtinluuluongxeQL1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.