Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51951
Title: Công văn số 2074/BTTTT-VP của Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.
Authors: Bộ Thông tin và Truyền thông
Keywords: 2074/BTTTT-VP
Viễn thông
Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
Abstract: Báo cáo về hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông Công ích Việt Nam.
Issue Date: 2018-06-28
Type: Báo cáo
Extent: 3 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2074-BTTTT-VP Quy dich vu vien thong cong ich.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.