Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51959
Title: Công văn số 7974/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội
Authors: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Keywords: 7974/BKHĐT-TH
Khu kinh tế cửa khẩu
52/2008/QĐ-TTg
Biên giới
Abstract: Cung cấp một số thông tin, số liệu về tình hình thực hiện đầu tư và hoạt động của các khu kinh tế cửa khấu theo Đề án Quy hoạch phát triển các khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020 (Quyết định 52/2008/QĐ-TTg ngày 25/4/2008)
Issue Date: 2018-11-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 5 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7974-BKHDT-TH khu KT cua khau.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.