Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51961
Title: Công văn số 128/CV-UBATGTQG của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về tai nạn giao thông quý I-2018
Authors: Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia
Keywords: 128/CV-UBATGTQG
Tai nạn giao thông
Đường bộ
Đường sắt
Đường thuỷ
Hàng hải
Abstract: Thông tin tới đại biểu Quốc hội số liệu tai nạn giao thông trong quý I-2018(từ ngày 16/12/2017 đến 15/3/2018) bao gồm số liệu tổng quát tai nạn đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, hàng hải và số người chết vì tai nạn giao thông tại 63 tỉnh thành. Công văn kèm theo phụ lục chi tiết tình hình tai nạn giao thông các địa phương quý I-2018.
Issue Date: 2018-04-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 4 tr, phụ lục, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128-CV-UBANTGTQG tainangiaothongquy1.18.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,41 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.