Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51963
Title: Công văn số 589/BKHCN-VP của Bộ Khoa học và công nghệ cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về việc tham dự và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 22 của UBTVQH.
Authors: Bộ Khoa học và công nghệ
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Nhập khẩu công nghệ
Khoa học
Công nghệ
Năng suất lao động
Công nghệ cao
Abstract: Cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan đến nội dung chất vấn tại phiên họp thứ 22 của UBTVQH: (1) Hiệu quả ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong thực tế đời sống kinh tế- xã hội; (2) Công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ; (3) Ứng dụng khoa học- công nghệ thúc đẩy tăng năng suất lao động; (4) Ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế- xã hội.
Issue Date: 2018-3-12
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 21 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • 589-BKHCN-VP De tai NCKH va ung dung KHCN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 30,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.