Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52053
Title: Quy định của pháp luật về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài - thực trạng và kiến nghị
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Đầu tư
Đầu tư ra nước ngoài
Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài
Năng lực tài chính
Abstract: Chuyên đề đánh giá thực trạng đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, thực trạng quy định pháp luật về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện quy định pháp luật về đầu tư ra nước ngoài.
Issue Date: 2019-10
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 13 trang; pdf.
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9. chuyên đề đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 342,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.