Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52061
Title: Lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án BOT, thực trạng và kiến nghị
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Dự án BOT
Nhà đầu tư
Phát triển hạ tầng
Luật Đấu thầu
Abstract: Chuyên đề trình bày về các hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện quy định về lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án BOT; bên cạnh đó, chuyên đề cũng đưa ra một số kiến nghị về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BOT.
Date Created: 2019-10
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 13 trang; pdf.
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.