Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52071
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo của cán bộ, công chức
Authors: Trịnh Văn Khánh
Keywords: Năng lực lãnh đạo
Cán bộ, công chức
Abstract: Năng lực lãnh đạo bao gồm kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc trong công tác lãnh đạo, điều hành. Các năng lực này có thể gia tăng hoặc bị kìm hãm bởi các yếu tố phụ thuộc về cá nhân hoặc từ cơ chế, chính sách. Bài viết làm rõ sự tác động trên, qua đó, đặt ra những vấn đề thiết yếu nhằm tác động theo hướng tích cực để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay...
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Issue Date: 2018-10
Type: Bài trích
Extent: 03 trang, trang 41 - trang 43, pdf.
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 273 (10/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • B10-QLNN 10.18-ytoahnagluclanhdao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.