Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52078
Title: Chuyển đổi mô hình phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Keywords: Chuyển đổi mô hình phát triển
Đồng bằng Sông Cửu Long
Biến đổi khí hậu
Abstract: Để ứng phó với những khó khăn, thách thức, phát triển bền vững ĐBSCL, việc chuyển đổi mô hình phát triển phải được xem xét trong tổng thể chung của vùng, phải dựa trên hệ sinh thái, phù họp với quy luật tự nhiên; phải kết họp giữa công nghệ tiên tiến, hiện đại với tri thức, kinh nghiệm truyền thống bản địa. Đồng thời, cần phân tích, nhận diện đầy đủ các thách thức do biến đổi khí hậu, quá trình phát triển nội tại của vùng ĐBSCL, các hoạt động sử dụng nguồn nước ở thượng nguồn.
Issue Date: 2018-03
Type: Bài trích
Extent: 3 trang; pdf.
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 266 (03/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • B20-QLNN 3.18-dogbagsclvsbiendoikhihau.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.