Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52201
Title: Xây dựng đội ngũ cố vấn học tập của hệ vừa làm vừa học trong các trường công an nhân dân
Authors: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Công an nhân dân
Đào tạo đại học
Vừa học vừa làm
Cố vấn học tập
Abstract: Để tiếp tục trở thành những trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học lớn của cả nước, là cơ sở giáo dục đại học chuẩn của quốc gia trong bối cảnh hội nhập thì nhiệm vụ quan trọng hiện nay của các trường đào tạo đại học công an nhân dân là cần xây dựng đội ngũ cố vấn học tập dành cho hệ vừa làm vừa học. Tuy nhiên, vấn đề xây dựng đội ngũ cố vấn học tập còn gặp nhiều khó khăn do quy hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ công tác này chưa đồng bộ. Vì vậy, việc tìm ra các giải pháp nhằm đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cố vấn học tập là rất cân thiết và cấp bách.
Issue Date: 2018-05
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; pdf.
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 268 (05/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • B14-QLNN 5.18-xddncovanhoctap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.