Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52217
Title: Phản biện bài báo khoa học - Yêu cầu mang tính nguyên tắc đối với tạp chí khoa học chuyên ngành
Authors: Nguyễn Quang Vinh
Keywords: Tạp chí khoa học
Bài báo khoa học
Phản biện
Tiêu chuẩn quốc tế
Abstract: Tạp chí khoa học chuyên ngành luôn phải đặt mục tiêu khoa học và chất lượng lên hàng đầu, bởi vì, bài báo khoa học được đăng tải chính là đã công bố, phổ biến những kết quả các công trình nghiên cứu mới của nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến với độc giả, công chúng. Do đó, việc tổ chức phản biện bài báo khoa học là một công việc cốt lõi mang tính nguyên tắc đối với mỗi tạp chí khoa học..
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Issue Date: 2018-11
Type: Bài trích
Extent: 04 trang, trang 43 - trang 46, pdf.
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 274 (11/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • B10-QLNN 11.18-phanbienbbkhoahoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.