Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52312
Title: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Bình
Authors: Nguyễn Phương Văn
Keywords: Quản lý cháy rừng
Biến đổi khí hậu
Quảng Bình
Abstract: Luận án sử dụng phương pháp phân tích đa biến để xác định mùa cháy ở tỉnh Quảng Bình và các địa phương có điều kiện tương đồng. Hiệu chỉnh lượng mưa ý nghĩa, chỉ tiêu P của V.G. Nestrerov phục vụ công tác dự báo cháy rừng cho từng tiểu vùng sinh thái, tỉnh Quảng Bình. Xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm cháy cho tỉnh Quảng Bình dựa vào các tiêu chí phù hợp với thực tiễn.
Advisor: Nguyễn Văn Lợi
Trần Minh Đức
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 166 trang; pdf.
Method: Trang luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
 • NGUYEN PHUONG VAN FULL 9.6.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT TIENG VIET NPV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TRICH YEU LUAN AN NGUYEN PHUONG VAN .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 138,46 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THONG TIN LUAN AN NGUYEN PHUONG VAN - TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THONG TIN LUAN AN NGUYEN PHUONG VAN-TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 72,25 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.