Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52325
Title: Nghiên cứu hệ thống quản lý thông tin trong quá trình đào tạo vận động viên cấp cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
Authors: Nguyễn Hoàng Minh Thuận
Keywords: Quản lý thông tin
Đào tạo vận động viên cấp cao
Vận động viên cấp cao
Vận động viên
Abstract: Kết quả nghiên cứu của luận án có đóng góp thiết thực cho công tác quản lý thông tin đào tạo-huấn luyện VĐV. Là một gợi mở cho các nhà quản lý, các HLV thể thao, các đội tuyển thể thao về phương pháp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quá trình huấn luyện. Mặt khác, kết quả nghiên cứu của luận án (các nhận định, nhận xét, các số liệu vềt hực trạng của vấn đề nghiên cứu; Hệ thống phần mềm quản lý thông tin VĐV –HLV; 05 giải pháp và 6 bước gợi mở tiến hành triển khai) có giá trị về cả mặt lý luận và thực tiễn, có tính khả thi trong công tác quản lý thông tin của quá trình đào tạo –huấn luyện VĐV thể thao thành tích cao.
Issue Date: 2011
Type: Luận án
Extent: 4 trang, PDF
Method: Trang luận văn, luận án của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang luận văn, luận án của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19.3TRANG THONG TIN LUAN AN NCS NGUYEN HOANG MINH THUAN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 132,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.