Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52329
Title: Quyền yêu cầu li hôn từ góc độ lí luận và thực tiễn áp dụng
Authors: Nguyễn Phương Lan
Keywords: Li hôn
Lí luận
Quyền yêu cầu
Thực tiễn áp dụng
Abstract: Bài viết phân tích khái niệm, bản chất pháp lí của quyền yêu cầu li hôn, nội dung của quyền yêu cầu li hôn theo quy định của pháp luật hiện hành; nêu lên những vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện quyền yêu cầu li hôn hiện nay trong thực tiễn. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quyền yêu cầu li hôn như: việc xác định tư cách đại diện của cha, mẹ, người thân thích khi yêu cầu li hôn đối với vợ chồng; quy định về hạn chế quyền yêu cầu li hôn đối với người chồng trong trường hợp sinh con bằng kĩ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ.
Publisher: Tạp chí Luật học số 3/2019
Issue Date: 2019-03
Type: Bài trích
Extent: 14 trang ,tr.44-57, pdf.
Method: Tạp chí Luật học số 3/2019
Language: vi
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luat hoc3.19-B4-Quyenyeucaulyhon.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.