Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52347
Title: Nội dung giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội
Authors: Lê Thanh Thập
Keywords: Đạo đức truyền thống
Giá trị
Giáo dục
Sinh viên
Abstract: Giá trị đạo đức truyền thống Việt Nam là diện mạo thể hiện bản sắc văn hoá độc đáo của cộng đồng 54 thành phần dân tộc anh em, đóng vai trò nền tảng trong các hoạt động xác lập mỗi quan hệ gắn bó keo sơn giữa các cá nhân với nhau, giữa cá nhân với cộng đồng. Bài viết nêu lên tầm quan trọng của giáo dục giá trị đạo đức truyền thống; phân tích các nội dung tiêu biểu của giáo dục giá trị đạo đức truyền thống như lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, đức tính cần cù, hiếu học; nêu những yêu cầu và nội dung giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên nói chung và sinh viên trường đại học ngành luật nói riêng nhằm góp phần hoàn thiện nhân cách và phát triển đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.
Publisher: Tạp chí Luật học số 4/2019
Issue Date: 2019-04
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, tr.76-85, pdf.
Method: Tạp chí Luật học số 4/2019
Language: vi
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatHoc-so4.19-B7-Giaoducgiatritruyenthongsvdaihocluat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.