Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52353
Title: Xác định các gen-alen đặc thù liên quan đến sự phát triển bộ rễ của các giống lúa Việt Nam
Authors: Phùng Thị Phương Nhung
Keywords: Gen-alen đặc thù
Phát triển bộ rễ
Giống lúa Việt Nam
Việt Nam
Abstract: Đề tài tập trung nghiên cứu và khai thác sự đa dạng của lúa Việt Nam để tìm kiếm các gen- alen ứng cử viên có liên quan đến sự phát triển của bộ rễ, đặc thù cho các giống lúa Việt Nam, sử dụng phương pháp nghiên cứu liên kết toàn hệ gen (GWAS). Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, 270 giống lúa đã được đánh giá về một số đặc điểm nông sinh học cơ bản và đánh giá đa dạng di truyền với 6144 DArT marker. Kết hợp thông tin đa dạng di truyền với DArT và dữ liệu về đặc điểm nông sinh học cơ bản của các mẫu giống đã lựa chọn được 200 giống lúa (trong đó có 197 giống Việt Nam) để đưa vào phân tích kiểu gen thông qua giải trình tự (GBS) và đánh giá đặc điểm kiểu hình các tính trạng liên quan đến sự phát triển bộ rễ. Luận án đã công bố một bộ dữ liệu haplotype với 25971 chỉ thị cho đa hình, và đặc điểm cấu trúc bộ rễ của hơn 190 giống lúa Việt Nam với 18 tính trạng cơ bản. Sử dụng kết quả GBS và kết quả đánh giá kiểu hình để đưa vào phân tích GWAS, kết quả xác đinh được 88 QTLs, trên cơ sở đó xác định được 899 gen ứng viên, trong đó 407 gen đã có chức năng giả định, 24 gen đã được chứng minh chức năng hóa học, sinh học có liên quan đến sự phát triển bộ rễ, 01 vùng QTLs liên kết chặt với số lượng rễ bất định (NCR) trên NST số 11 và 01 vùng QTLs liên kết chặt với tính trạng độ dày rễ (THK) trên NST số 2.
Advisor: Đỗ Năng Vịnh
Pascal Gantet
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 205 trang; pdf.
Method: Trang luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • DT&CGCT - LA - Phung Thi Phuong Nhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 7,53 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • DT&CGCT - TTLA - Phung Thi Phuong Nhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTT - Phung Thi Phuong Nhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 106,46 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.