Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52356
Title: Bàn về khái niệm hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển
Authors: Hà Việt Hưng
Keywords: Khái niệm
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa
Quốc tế
Đường biển
Description: Bài viết phân tích và đưa ra khái niệm hoàn chỉnh về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển. Trên cơ sở đó, nghiên cứu các loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển theo pháp luật Hàng hải Việt Nam, góp phần vào việc nâng cao hiểu biết của các cá nhân, tổ chức về Luật Hàng hải quốc tế, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng.
Abstract: Bài viết phân tích và đưa ra khái niệm hoàn chỉnh về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển. Trên cơ sở đó, nghiên cứu các loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển theo pháp luật Hàng hải Việt Nam, góp phần vào việc nâng cao hiểu biết của các cá nhân, tổ chức về Luật Hàng hải quốc tế, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng.
Issue Date: 2020-05-25
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 11 trang
Source: Tạp chí Công thương
Tạp chí Công thương
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • fd58f58f-5264-4717-8b24-f753434728a9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 284,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.