Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52360
Title: Thực trạng công tác thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam, nguyên nhân và một số giải pháp
Authors: Phạm Xuân Việt
Keywords: Pháp luật
Tham nhũng
Tài sản tham nhũng
Thu hồi, tẩu tán
Bỏ trốn
Abstract: Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012) đã góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua. Tuy nhiên, việc triển khai thực thi công tác thu hồi tài sản tham nhũng một cách có hiệu quả vẫn còn nhiều hạn chế. Trong bài viết tác giả tập trung làm rõ thực trạng thực thi công tác thu hồi tài sản tham nhũng ở nước ta trong giai đoạn vừa qua, trên cơ sở đó làm rõ những nguyên nhân, tồn tại và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện để góp phần nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
Issue Date: 2018-03
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; tr.25-27; 58; pdf.
Method: Tạp chí Nghề luật số 03/2018
Language: vi
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • B6-NgheLuat3.2018-thuctrangcongtacthuhoitaisanthamnhung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.