Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52377
Title: Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức
Authors: Trần Văn Hòa
Keywords: Cải cách chế độ công vụ, công chức
Sở Nội vụ
Vĩnh Phúc
Công vụ
Công chức
Abstract: Từ kết quả công tác cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh Vĩnh Phúc, bài viết đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác này.
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Issue Date: 2018-12
Type: Bài trích
Extent: 03 trang, trang 80 - trang 82, pdf.
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 275 (12/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • B20-QLNN12.18.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.