Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52424
Title: Hợp tác văn hóa xã hội giữa Lào - Việt Nam - Campuchia
Authors: Sổm Pheng Xay Nhạ Vông
Keywords: Hợp tác văn hóa, xã hội
Hợp tác khoa học xã hội
Lào
Việt Nam
Campuchia
Abstract: Lào, Việt Nam, Campuchia là ba nước láng giềng gần gũi, có chung đường biên giới, có thời tiết khí hậu tương đồng, có môi trường tự nhiên phong phú, đa phần người dân sinh sống có truyền thống gắn bó với sông nước và làm ruộng, làm nương rẫy. Do đó, văn hóa đời sống và văn hóa tinh thần có nhiều nét tương đồng, bến cạnh đó mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Trong chính sách phát triển đất nước, Lào rất coi trọng mối quan hệ giữa ba nước, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa - xã hội. Bài viết phân tích những yếu tố tác động đến hợp tác văn hóa xã hội giữa ba nước, đồng thời khái quát thực trạng hợp tác khoa học xã hội giữa các viện nghiên cứu khoa học xã hội, qua đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác khoa học xã hội giữa ba nước.
Issue Date: 2019-01
Type: Bài trích
Extent: 6 trang; tr.41-46; pdf.
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 01/2019
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • B5-NCDNA1.2019-hoptacvanhoaxahoilavica.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.