Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52452
Title: Nhu cầu và giải pháp đối với việc đào tạo ngắn hạn về án lệ cho cán bộ pháp luật, tư pháp tại cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Bá Bình
Keywords: Án lệ
Đào tạo ngắn hạn
Cán bộ luật, tư pháp
Cơ sở đào tạo Luật
Abstract: Đào tạo ngắn hạn về án lệ cho cán bộ pháp luật, tư pháp ở Việt Nam là yêu cầu tất yếu đặt ra trong bối cảnh Việt Nam đã thừa nhận án lệ như một nguồn luật và đã công bố các án lệ để áp dụng trong xét xử. Bài viết này đề cập ba vấn đề: Nhu cầu đào tạo ngắn hạn về án lệ cho cán bộ pháp luật, tư pháp; một số đề xuất về định hướng và nội dung các chương trình đào tạo ngắn hạn về án lệ cho cán bộ pháp luật, tư pháp và yêu cầu đối với giảng viên, phương pháp giảng dạy và học liệu.
Publisher: Học viện tư pháp
Issue Date: 2018
Type: Bài trích
Extent: 06 trang, trang 18 - trang 23, pdf.
Method: Tạp chí Nghề luật số 6/2018
Language: vi
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • B4-NgheLuat6.2018-daotaoanlechocanbotuphap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.