Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52508
Title: Giới thiệu khái quát Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 về vai trò của cộng đồng
Authors: Vương quốc Anh, Bộ Ngoại giao
Keywords: Luật bảo vệ môi trường
Việt Nam
Vai trò của cộng đồng
Abstract: Bài viết nêu cấu trúc của Luật Bảo vệ môi trường và những quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 về cộng đồng và việc tổ chức thực hiện Luật.
Issue Date: 2014-08-26
Type: Kỉ yếu
Extent: 7 trang; pdf.
Method: Hội thảo quốc tế Thể chế hóa vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay ngày 26 tháng 8 năm 2014
Language: vi
Right: Hội thảo quốc tế Thể chế hóa vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT2 khai quat Luat BVMT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.