Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52523
Title: Chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam từ năm 1992 đến nay
Authors: Đào Thị Nguyệt Hằng
Keywords: Chính sách ngoại giao
Ngoại giao kinh tế
Hàn Quốc
Việt Nam
Abstract: Luận án hệ thống hóa và phân tích chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử trên nền tảng lý luận và thực tiễn về ngoại giao kinh tế trong quan hệ quốc tế và trên cơ sở chính sách đối ngoại của Hàn Quốc. Luận án phân tích những thành tựu đạt được, nghiên cứu những tác động của chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam trên các lĩnh vực; đánh giá những mặt thuận lợi, những vấn đề đang đặt ra trong bối cảnh hiện nay trong quá trình triển khai chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam. Luận án đưa ra một số dự báo về xu hướng trong chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc, dự báo một số kịch bản quan hệ tác động lên chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và đưa ra những đề xuất, khuyến nghị cho Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế với Hàn Quốc, một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam.
Advisor: Trần Thọ Quang
Nguyễn Thái Yên Hương
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 193 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luߦ¡n +ín - -É+áo Thß+ï Nguyß+çt Hߦ¦ng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • T+¦m tߦ»t luߦ¡n +ín - -É+áo Thß+ï Nguyß+çt Hߦ¦ng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 469,13 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.