Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52537
Title: Nghiên cứu về tham vấn công chúng trong quy trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Tham vấn công chúng
Quy trình xây dựng
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Quy phạm pháp luật
Abstract: Nghiên cứu đánh giá thực trạng sự tham gia của công chúng vào quy trình lập pháp hiện hành; Nêu lên những ưu điểm, nhược điểm và làm rõ nguyên nhân; Đề xuất các giải pháp về sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến sự tham gia của công chúng trong quy trình lập pháp; đổi mới nhận thức; cải tiến phương ihức để công chúng tham gia có hiệu quả hơn trong quy trình lập pháp.
Date Created: 2015-08-07
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 9 trang; pdf.
Method: Hội nghị giới thiệu quy trình tổ chức hội nghị tham vấn ngày 7 tháng 8 năm 2015
Language: vi
Right: Hội nghị giới thiệu quy trình tổ chức hội nghị tham vấn
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT1 Ng.cuu tham van cong chung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.