Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52539
Title: Quy trình mẫu một hội nghị tham vấn
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Quy trình mẫu
Hội nghị tham vấn
Abstract: Sơ đồ quy trình thực hiện 1 hội nghị tham vấn lập pháp..
Issue Date: 2015-08-07
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 17 trang; pdf.
Method: Hội nghị giới thiệu quy trình tổ chức hội nghị tham vấn ngày 7 tháng 8 năm 2015
Language: vi
Right: Hội nghị giới thiệu quy trình tổ chức hội nghị tham vấn
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT3 Quy trinh mau 1 HN tham van.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.