Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52545
Title: Tham vấn nhân dân trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Tham vấn nhân dân
Quy trình
Văn bản quy phạm pháp luật
Abstract: Tham vấn được nhìn nhận là một mối quan hệ hai chiều trong đó công dân phản hồi cho Nhà nước về chính sách, pháp luật. Trước khi yêu cầu phản hồi, Nhà nước cần xác định rõ vấn đề cần công chúng đóng góp ý kiến và cung cấp thông tin cho công chúng về vấn đề đó. Nhà nước xác định các vấn đề, đưa ra các câu hỏi và quản lý việc tiếp nhận ý kiến của công chúng.
Date Created: 2014-05-09
Type: Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học
Extent: 35 trang; pdf.
Method: Tọa đàm tham vấn ý kiến công chúng trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngày 9 tháng 5 năm 2014
Language: vi
Right: Tọa đàm tham vấn ý kiến công chúng trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT1-Tham van nhan dan xdg.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 63,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.