Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52546
Title: Tọa đàm triển khai nghiên cứu về tham vấn công chúng trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Triển khai nghiên cứu
Tham vấn công chúng
Công chúng
Abstract: Việc xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (luật mới thay thế hai luật ban hành hiện nay) đang được tiến hành và dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2014. Để nâng cao hiệu quả tham gia của công chúng vào quy trình lập pháp, cần phải hiểu rõ hơn về thực trạng tham vấn công chúng trong hoạt động lập pháp, cũng như càn nghiên cứu, thực hành và đề xuất mô hình tham vấn hiệu quả cho việc xây dựng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới.
Date Created: 2014-05-09
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 4 trang; pdf.
Method: Tọa đàm tham vấn ý kiến công chúng trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngày 9 tháng 5 năm 2014
Language: vi
Right: Tọa đàm tham vấn ý kiến công chúng trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT2 Trien khai ng.cuu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.