Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52566
Title: Nghiên cứu thiết bị biến đổi năng lượng sóng - điện ứng dụng cho khai thác năng lượng sóng tại vùng biển Việt Nam
Authors: Phùng Văn Ngọc
Keywords: Năng lượng sóng - điện
Khai thác năng lượng sóng
Việt Nam
Năng lượng sóng
Abstract: Luận án nghiên cứu ý nghĩa to lớn về mặt lý thuyết và thực tiễn. Kết quả của luận án nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu và những hiểu biết về các đặc trưng kỹ thuật về năng lượng sóng biển Viêt Nam, phát triển các phương pháp tính toán thiết kế thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng. Nghiên cứu xác định các khu vực của vùng biển có tiềm năng về năng lượng sóng biển, nghiên cứu các dạng thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng biển phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Advisor: Nguyễn Thế Mịch
Đặng Thế Ba
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 160 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Luߦ¡n +ín cߦÑp tr¦¦ß+¥ng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 6,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. B+ío c+ío t+¦m tߦ»t luߦ¡n +ín.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. Th+¦ng tin -榦a l+¬n wedsite (Tiߦ+ng Viß+çt).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 287,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. Th+¦ng tin -榦a l+¬n wedsite (Tiߦ+ng Anh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 107,4 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. Trich yߦ+u luߦ¡n +ín.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 371,32 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.