Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52567
Title: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp bảo vệ chống sét cho quy trình điển hình ở Việt Nam
Authors: Lê Quang Trung
Keywords: Chống sét
Bảo vệ chống sét
Việt Nam
Abstract: Luận án nghiên cứu có 5 nội dung, trong đó có nội dung nghiên các tiêu chuẩn quốc tế về đánh giá rủi ro thiệt hại do sét gây ra; nghiên cứu tiêu chuẩn về máy phát xung sét và thiết bị chống sét hạ áp; nghiên cứu về lựa chọn, kiểm tra, lắp đặt thiết bị chống sét hạ áp theo tiêu chuẩn quốc tế cho công trình điển hình mang tính minh họa. Trong nghiên cứu về đánh giá rủi ro thiệt hại do sét theo các tiêu chuẩn quốc tế và các tiêu chuẩn của các quốc gia khác nhau. Trong đó, tiêu chuẩn IEC 62305-2 là tiêu chuẩn quốc tế có phương pháp tính toán tổng quát hơn và có thể áp dụng cho nhiều đối tượng công trình khác nhau ở nhiều vùng miền khác nhau.
Advisor: Quyền Huy Ánh
Vũ Phan Tú
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 199 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. LE QUANG TRUNG-LUAN AN -2019.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1.1. LE QUANG TRUNG-TOM TAT-LUAN AN -2019.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1.1. TOM TAT -TIENG ANH 2019.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,56 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1.2. TRANG TH+öNG TIN Vß+Ç Kߦ+T QUߦó NGHI+èN Cß+¿U..pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 215,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1.3 INFORMATION OF RESEARCH RESULT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 70,46 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.