Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52574
Title: Dịch vụ nghiên cứu của Thư viện Quốc hội quốc gia Nhật Bản và đề xuất dự kiến chương trình làm việc tại Nhật Bản tháng 12
Authors: Koike Takuji
Keywords: Dịch vụ nghiên cứu
NDL
Chương trình làm việc
Thư viện Quốc hội quốc gia Nhật Bản
Abstract: Bài viết trình bày các dịch vu nghiên cứu của Thư viện Quốc hội Quốc gia Nhật Bản đó là: Nghiên cứu theo yêu cầu, Nghiên cứu dự báo và Dự kiến chương trình làm việc tại Nhật Bản tháng 12 năm 2015 với nội dung thực hành nghiệp vụ nghiên cứu theo yêu cầu ở các phòng nghiên cứu, Hội thảo chung.
Issue Date: 2015-07-09
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 11 trang; pdf.
Method: Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về quy trình cung cấp thông tin và thực hiện báo cáo nghiên cứu dự báo giữa Thư viện Quốc hội Nhật Bản và Việt Nam ngày 10 tháng 7 năm 2015
Language: vi
Right: Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về quy trình cung cấp thông tin và thực hiện báo cáo nghiên cứu dự báo giữa Thư viện Quốc hội Nhật Bản và Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT2-10.07.2014-Dich vu nghien cuu cua NDL.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.