Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52575
Title: Quy trình nghiên cứu chuyên đề theo dự đoán của phòng Dịch vụ nghiên cứu - Thư viện Quốc hội Việt Nam
Authors: Lê Hà Vũ
Keywords: Dịch vụ nghiên cứu
Chuyên đề theo dự đoán
Thư viện Quốc hội
Việt Nam
Abstract: Quy trình tiến hành: Đăng ký chuyên đề, triển khai nghiên cứu, trình lãnh đạo xem xét chuyên đề, cung cấp chuyên đề cho Đại biểu Quốc hội.
Date Created: 2015-07-10
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 3 trang; pdf.
Method: Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về quy trình cung cấp thông tin và thực hiện báo cáo nghiên cứu dự báo giữa Thư viện Quốc hội Nhật Bản và Việt Nam ngày 10 tháng 7 năm 2015
Language: vi
Right: Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về quy trình cung cấp thông tin và thực hiện báo cáo nghiên cứu dự báo giữa Thư viện Quốc hội Nhật Bản và Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT3-10.07.2014- Quy trinh ng.cuu CDe theo du doan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.