Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52577
Title: Quy trình nghiệp vụ nghiên cứu dự báo
Authors: Koike Takuji
Keywords: Quy trình nghiệp vụ
Nghiên cứu dự báo
Abstract: Quy trình nội bộ của nghiệp vụ nghiên cứu dự báo l .Lập kế hoạch nghiên cứu cơ bản 2.Cán bộ phụ trách viêt bản thảo 3.Đọc rà soát trong phân phòng và phòng 4.Phân phòng Nghiên cứu tổng hợp và Nhóm Biên tập Phòng Kế hoạch nghiên cứu dục rà soát 5.Phát bàn in và đăng tài nội dung trên website.
Issue Date: 2015-07-10
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 11 trang; pdf.
Method: Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về quy trình cung cấp thông tin và thực hiện báo cáo nghiên cứu dự báo giữa Thư viện Quốc hội Nhật Bản và Việt Nam ngày 10 tháng 7 năm 2015
Language: vi
Right: Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về quy trình cung cấp thông tin và thực hiện báo cáo nghiên cứu dự báo giữa Thư viện Quốc hội Nhật Bản và Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT5-10.07.2014- Quy trinh nghiep vu nghien cuu du bao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.