Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52578
Title: Đánh gia hoạt động nghiên cứu dự báo
Authors: Koike Takuji
Keywords: Đánh giá
Hoạt động nghiên cứu dự báo
Abstract: Yêu cầu và tiêu chí xem xét nghiên cứu dự báo (ấn phẩm): Yêu cầu 1: Sự phù hợp về mặt thời điểm Yêu cầu 2: Tính chính xác Yêu cầu 3: Trung lập, khách quan, công bằng Yêu cầu 4: Tính hữu dụng
Issue Date: 2015-07-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 15 trang; pdf.
Method: Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về quy trình cung cấp thông tin và thực hiện báo cáo nghiên cứu dự báo giữa Thư viện Quốc hội Nhật Bản và Việt Nam ngày 10 tháng 7 năm 2015
Language: vi
Right: Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về quy trình cung cấp thông tin và thực hiện báo cáo nghiên cứu dự báo giữa Thư viện Quốc hội Nhật Bản và Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT6-10.07.2014-Danh gia hoat dong nghien cuu du bao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.