Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52589
Title: Tổng hợp các điều luật có thể tham khảo của Nhật Bản
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Luật
Tham khảo
Nhật Bản
Abstract: Bài viết tổng hợp các điều quy định trong Hiến pháp Nhật Bản, Luật tự trị địa phương về chính quyền địa phương.
Date Created: 2015-03-04
Type: Bài trích
Extent: 7 trang; pdf.
Method: Tọa đàm góp ý kiến về một số nội dung của dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 4 tháng 3 năm 2015
Language: vi
Right: Tọa đàm góp ý kiến về một số nội dung của dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT3-cac dieu luat tham khao cua NB 4.3.15.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.